Verlichting

btrb.nl, Marcin Nowakowski

Start Laten we beginnen met wat verlichting is en waarom is het zo belangrijk?

Verlichting is het gebruik van licht (zichtbare straling) om plaatsen, objecten of hun omgeving zichtbaar te maken. Verlichting bepaalt niet alleen hoe we de omgeving zien, maar ook hoe we ons daarin voelen.
Hallo allemaal! Ik ken zeker de dilemma's waarmee we vaak worden geconfronteerd bij het kopen van verlichting voor onze appartementen. Ik heb zelf ook in zulke situaties gezeten. Waarom praat ik hierover in de verleden tijd? Omdat ik de perfecte oplossingen tegenkwam. Absoluut het soort waar ik graag meer over zou willen weten tijdens mijn vorige besluiteloosheid. Dames en heren, ik geef u toegang tot producten van de hoogste kwaliteit. Voordat ze in onze winkel verschenen, heb ik ze getest!
Waarom ben ik anders? Ik geloof dat de verlichting die ik in mijn assortiment heb, zal voldoen aan de verwachtingen van de meest veeleisende mensen. De lampen kunnen met een afstandsbediening van kleur en intensiteit veranderen. Dit is een grote hulp in de veeleisende tijden van vandaag. Tot ziens in het volgende bericht!
ANG
Let’s start with what lighting is and why is it so important?
Lighting is the use of light (visible radiation) to make places, objects or their surroundings visible. Lighting determines not only how we see the environment, but also how we feel in it.
The shapes of our products are so diverse and modern that, apart from fulfilling their task, they perfectly harmonize with the interior and become an additional decoration.
Hello everyone! I definitely know the dilemmas we often face when buying lighting for our apartments. I used to have them myself. Why am I talking about this in the past tense? Because I came across with perfect solutions. Definitely the kind I'd like to know about during my previous indecision. Ladies and Gentlemen, I give you access to the highest quality products. Before they appeared in our store - I tested them!

Why am I different? I believe that the lighting I have in my assortment will meet the expectations of the most demanding people. The lamps can change the color and intensity with a remote control. This is a great help in today's demanding times. See you in the next post!ier met schrijven...